VÄLKOMMEN TILL KONSTHALL C

Pågående utställning: A Debt of Times av Le Peuple qui manque (A people is missing), t.o.m. 28 okt.

Centrifug 9– 28 okt BEGÄRAN BEARBETAS – Cecilia Nelson

Vernissage 19 october 15.00– 17.00Öppettider: tor-sön, kl 12-17 under utställningsperioderna. Söndagsvisningar kl 14, fri entré till alla evenemang.
08–604 77 08, Cigarrvägen 14, Hökarängen

 
     
upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Program 2017-2018
E. Bomassan
F. Om Konsthall C
G. Pedagogiska projekt
3. CENTRIFUG
A. Kommande
B. Aktuellt
C. Tidigare
D. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Tidigare
B. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Personal
C. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I Le Peuple qui manque: A Debt of Times

2B Kommande

2C Tidigare

I Sympoisum: Decolonize the Curatorial del 2

II Last Yearz Interesting Negro på Konsthall C

III Konstgruppen Ful: Mödrars Manifest

IV Masterclass med Elizabeh Povineli & The Karrabing Film Collective

V Precarious terrains and entangled situations

VI Symposium: Decolonizing the Curatorial

VII Konsthall C söker konstnärlig ledare 2019-2020

VIII CinemAfrica på Konsthall C – Sosena Solomon

IX Kvällsöppet och soppkök

X Öppet samtal med Binna Choi

XI Release av Civil Rights Defenders rapport Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige

XII Nordic Trouble 9 dec 2017 - 18 mars 2018

XIII Internationell konferens: Decolonizing North, 7-8 december 2017

XIV Bomassan söker projektsamordnare

XV The People Behind the Financial System: Sweden (2017)

XVI Lanseringsparty & inflyttningsfest för Bomassan!

XVII Saga Becker i samtal med Sofia Hultin

XVIII Pelin Tan: Autonomous Infrastructure – Forms of Decay

XIX Sofia Hultin: En fråga om tid

XX Sista chansen Larsson och Vuković, brunch med Sandi Hilal

XXI Edition 2

XXII Konsthall C söker producent

XXIII Filmklubben Surr-Surr: Sameblod

XXIV David Larsson: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

XXV Ställ ut på Centrifug!

XXVI Sophie Vukovic: Shapeshifters

XXVII Residency: Spalatorie Theatre

XXVIII Residency: They are here

XXIX Världen är en stor färgglad lekplats

XXX Finissage och föredrag

XXXI Performance och samtal

XXXII Konsthall C söker verksamhetsledare

XXXIII Release av Edition 1 och Afrogalactica av Kapwani Kiwanga

XXXIV Horses on Rollerblades

XXXV If the Sea Could Talk

XXXVI Bokrelease: Joanna Lombard - Ljusbacken

XXXVII RADIO-C: Dark Matter Broadcast

XXXVIII Clair the Ear

XXXIX Fika & film på Fanfaren

XL BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #2

XLI Mig äger ingen, inte ens jag själv - a strictly educational endeavor

XLII BOMASSAN - Lansering av Forskarkontoret på Arkivens dag!

XLIII BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #1

XLIV Filmvisning: Immigrantfilmarna #2

XLV Joanna Lombard

XLVI Immigrantfilmarna

XLVII Sjung på Konsthall C! Med Nathalie Wuerth

XLVIII Filmvisning: Immigrantfilmarna #1

XLIX BOMASSAN

L STICKKAFÉ

LI Konstnärlig ledare 2017-18

LII Hemmet i hemslöjden

LIII Expansions of Homecraft

LIV Laundry hour

LV Surr Surr: Taikon

LVI Inget nytt under solen

LVII Tillbaka till framtiden II

LVIII Kuhle Wampe eller Vem äger världen?

LIX Arbetarrevyn söker medlemmar!

LX Women in Red Stockings

LXI Kvinnoledighetsdagen

LXII Konsthall C 10 år - en ofullständig historia

LXIII Ciara Phillips

LXIV Läsecirkel #2 - Airbnb

LXV Filmvisning Lilian Domec

LXVI Se upp! En dag är hemtjänsten en del av ditt liv!

LXVII Strejk! och sommarfest på Konsthall C

LXVIII Läsecirkel #1

LXIX Öppet Hus

LXX Tillbaka till framtiden, del 1

LXXI INFLYTTNINGSMIDDAG på Konsthall C

LXXII Bieffekten

LXXIII Filmklubben Surr-Surr visar Efterskörd

LXXIV centrifug radio populär - programöversikt 2013-06-02 -- 2015-02-24

LXXV Inflyttningsmiddag

LXXVI Filmprogram på Zita Folkets Bio

LXXVII HOME WORKS

LXXVIII Mierle Laderman Ukeles

LXXIX Joanna Lombard

LXXX SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

LXXXI DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

LXXXII SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

LXXXIII Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

LXXXIV Nya verksamhetsledare

LXXXV Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

LXXXVI Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

LXXXVII 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

LXXXVIII SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

LXXXIX Kolonilotten höst/vinter

XC Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

XCI ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

XCII Arkivens dag

XCIII Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

XCIV ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

XCV Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

XCVI ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

XCVII Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

XCVIII Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

XCIX STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

C Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

CI Middag och samtal på kolonilotten

CII Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

CIII Kolonilotten vår/sommar

CIV Stockholm zombie syndrom

CV Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

CVI Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

CVII När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

CVIII GEMENSKAPER I KONVERSATION

CIX Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

CX Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

CXI FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

CXII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

CXIII AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

CXIV POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

CXV AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

CXVI FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

CXVII AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

CXVIII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

CXIX CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

CXX Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

CXXI Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

CXXII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

CXXIII Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

CXXIV AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

CXXV AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

CXXVI AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

CXXVII AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

CXXVIII Stockholmsskolan

CXXIX Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

CXXX FILM: The Radiant av The Otholith Group

CXXXI 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

CXXXII PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

CXXXIII PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

CXXXIV Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

CXXXV Filmvisning: My Brooklyn

CXXXVI culture washing…eller konsten som råvara

CXXXVII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

CXXXVIII Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

CXXXIX AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

CXL centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

CXLI En annan historia

CXLII Filmvisning: The Forgotten Space

CXLIII Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

CXLIV FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

CXLV Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

CXLVI Unga Klara: Häst Häst Häst

CXLVII DUBBELRADIO 24hrs

CXLVIII Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

CXLIX Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

CL Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

CLI Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

CLII HÖSTEN 2013

CLIII centrifug radio populär: Programöversikt 2013

CLIV Mobile Radio & centrifug radio populär

CLV Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

CLVI centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

CLVII Hökarängens Dag

CLVIII Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

CLIX Presentation: Mobile Radio

CLX Mobile Radio & centrifug radio populär

CLXI HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

CLXII Filmvisning: The Forgotten Space

CLXIII SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

CLXIV Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

CLXV AFTONSKOLAN tema Radio

CLXVI Program: SOUNDSCAPE RØST

CLXVII SOUNDSCAPE RØST

CLXVIII AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

CLXIX Film Bloody Fest

CLXX Det Mystiska Mervärdet

CLXXI 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

CLXXII Middagsbjudningen

CLXXIII Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

CLXXIV BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

CLXXV En stor sak för en människa

CLXXVI Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

CLXXVII Vem skall finansiera konsten?

CLXXVIII En annan historia

CLXXIX Filmvisning: Führung

CLXXX Vad hände med strejkkonsten?

CLXXXI Offentlig konst och samhällsplanering

CLXXXII Bokrelease: Dean Spade

CLXXXIII Som man breddar får man ligga

CLXXXIV Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CLXXXV The Man in the Background

CLXXXVI Biskops-Arnö på Konsthall C

CLXXXVII Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CLXXXVIII Curators in conversation #6

CLXXXIX Det som följer

CXC EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CXCI Blå Taket 1:1

CXCII Hur ska det gå för samtidskonsten?

CXCIII En ömsesidig sak #6

CXCIV En ömsesidig sak #5

CXCV Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CXCVI Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CXCVII En ömsesidig sak #4

CXCVIII En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CXCIX En ömsesidig sak

CC En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CCI Kirunatopia

CCII ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CCIII ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CCIV STATION C

CCV Community Action Center and Beyond

CCVI ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CCVII Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CCVIII Curators in Conversation#3

CCIX MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CCX ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CCXI Curators in Conversation#2

CCXII Washed Out

CCXIII Hem Ljuva Hem

CCXIV Hem Ljuva Hem#3

CCXV Curators in conversation#1: Maria Lind

CCXVI Goldin+Senneby

CCXVII Hem Ljuva Hem#2

CCXVIII ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CCXIX Hem, ljuva hem#1

CCXX ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CCXXI Artist talk: Emily Roysdon

CCXXII Valvaka!

CCXXIII Emily Roysdon

CCXXIV Almedalsveckan på BAC

CCXXV Techniques Of Persuasion

CCXXVI Read the Masks. History Is Not Given.

CCXXVII Öppet forum: Making Public

CCXXVIII The Bus At The Station

CCXXIX Dialogdagarna

CCXXX There Is No Alternative

CCXXXI Konsthall SE

CCXXXII The Map: Navigating the Present

CCXXXIII Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CCXXXIV En annan ordning

CCXXXV Unawarded Performances

CCXXXVI Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CCXXXVII Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CCXXXVIII Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B