VÄLKOMMEN TILL KONSTHALL C

Pågående utställning: Nordic Trouble:
9 dec 2017 – 25 feb 2018, juluppehåll 18 dec–10 jan.

Öppettider: tor-sön, kl 12-17. Söndagsvisningar kl 14, fri entré till alla evenemang.
08–604 77 08, Cigarrvägen 14, Hökarängen
 
     
upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Program 2017-2018
E. Bomassan
F. Om Konsthall C
G. Pedagogiska projekt
3. CENTRIFUG
A. Kommande
B. Aktuellt
C. Tidigare
D. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Tidigare
B. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Verksamhetsgruppen
C. Personal
D. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I Nordic Trouble 9 dec 2017 - 25 feb 2018

2B Kommande

2C Tidigare

I Release av Civil Rights Defenders rapport Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige

II Internationell konferens: Decolonizing North, 7-8 december 2017

III Bomassan söker projektsamordnare

IV The People Behind the Financial System: Sweden (2017)

V Lanseringsparty & inflyttningsfest för Bomassan!

VI Saga Becker i samtal med Sofia Hultin

VII Pelin Tan: Autonomous Infrastructure – Forms of Decay

VIII Sofia Hultin: En fråga om tid

IX Sista chansen Larsson och Vuković, brunch med Sandi Hilal

X Edition 2

XI Konsthall C söker producent

XII Filmklubben Surr-Surr: Sameblod

XIII David Larsson: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

XIV Ställ ut på Centrifug!

XV Sophie Vukovic: Shapeshifters

XVI Residency: Spalatorie Theatre

XVII Residency: They are here

XVIII Världen är en stor färgglad lekplats

XIX Finissage och föredrag

XX Performance och samtal

XXI Konsthall C söker verksamhetsledare

XXII Release av Edition 1 och Afrogalactica av Kapwani Kiwanga

XXIII Horses on Rollerblades

XXIV If the Sea Could Talk

XXV Bokrelease: Joanna Lombard - Ljusbacken

XXVI RADIO-C: Dark Matter Broadcast

XXVII Clair the Ear

XXVIII Fika & film på Fanfaren

XXIX BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #2

XXX Mig äger ingen, inte ens jag själv - a strictly educational endeavor

XXXI BOMASSAN - Lansering av Forskarkontoret på Arkivens dag!

XXXII BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #1

XXXIII Filmvisning: Immigrantfilmarna #2

XXXIV Joanna Lombard

XXXV Immigrantfilmarna

XXXVI Sjung på Konsthall C! Med Nathalie Wuerth

XXXVII Filmvisning: Immigrantfilmarna #1

XXXVIII BOMASSAN

XXXIX STICKKAFÉ

XL Konstnärlig ledare 2017-18

XLI Hemmet i hemslöjden

XLII Expansions of Homecraft

XLIII Laundry hour

XLIV Surr Surr: Taikon

XLV Inget nytt under solen

XLVI Tillbaka till framtiden II

XLVII Kuhle Wampe eller Vem äger världen?

XLVIII Arbetarrevyn söker medlemmar!

XLIX Women in Red Stockings

L Kvinnoledighetsdagen

LI Konsthall C 10 år - en ofullständig historia

LII Ciara Phillips

LIII Läsecirkel #2 - Airbnb

LIV Filmvisning Lilian Domec

LV Se upp! En dag är hemtjänsten en del av ditt liv!

LVI Strejk! och sommarfest på Konsthall C

LVII Läsecirkel #1

LVIII Öppet Hus

LIX Tillbaka till framtiden, del 1

LX INFLYTTNINGSMIDDAG på Konsthall C

LXI Bieffekten

LXII Filmklubben Surr-Surr visar Efterskörd

LXIII centrifug radio populär - programöversikt 2013-06-02 -- 2015-02-24

LXIV Inflyttningsmiddag

LXV Filmprogram på Zita Folkets Bio

LXVI HOME WORKS

LXVII Mierle Laderman Ukeles

LXVIII Joanna Lombard

LXIX SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

LXX DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

LXXI SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

LXXII Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

LXXIII Nya verksamhetsledare

LXXIV Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

LXXV Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

LXXVI 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

LXXVII SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

LXXVIII Kolonilotten höst/vinter

LXXIX Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

LXXX ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

LXXXI Arkivens dag

LXXXII Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

LXXXIII ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

LXXXIV Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

LXXXV ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

LXXXVI Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

LXXXVII Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

LXXXVIII STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

LXXXIX Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

XC Middag och samtal på kolonilotten

XCI Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

XCII Kolonilotten vår/sommar

XCIII Stockholm zombie syndrom

XCIV Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

XCV Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

XCVI När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

XCVII GEMENSKAPER I KONVERSATION

XCVIII Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

XCIX Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

C FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

CI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

CII AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

CIII POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

CIV AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

CV FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

CVI AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

CVII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

CVIII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

CIX Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

CX Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

CXI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

CXII Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

CXIII AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

CXIV AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

CXV AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

CXVI AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

CXVII Stockholmsskolan

CXVIII Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

CXIX FILM: The Radiant av The Otholith Group

CXX 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

CXXI PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

CXXII PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

CXXIII Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

CXXIV Filmvisning: My Brooklyn

CXXV culture washing…eller konsten som råvara

CXXVI AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

CXXVII Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

CXXVIII AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

CXXIX centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

CXXX En annan historia

CXXXI Filmvisning: The Forgotten Space

CXXXII Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

CXXXIII FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

CXXXIV Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

CXXXV Unga Klara: Häst Häst Häst

CXXXVI DUBBELRADIO 24hrs

CXXXVII Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

CXXXVIII Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

CXXXIX Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

CXL Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

CXLI HÖSTEN 2013

CXLII centrifug radio populär: Programöversikt 2013

CXLIII Mobile Radio & centrifug radio populär

CXLIV Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

CXLV centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

CXLVI Hökarängens Dag

CXLVII Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

CXLVIII Presentation: Mobile Radio

CXLIX Mobile Radio & centrifug radio populär

CL HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

CLI Filmvisning: The Forgotten Space

CLII SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

CLIII Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

CLIV AFTONSKOLAN tema Radio

CLV Program: SOUNDSCAPE RØST

CLVI SOUNDSCAPE RØST

CLVII AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

CLVIII Film Bloody Fest

CLIX Det Mystiska Mervärdet

CLX 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

CLXI Middagsbjudningen

CLXII Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

CLXIII BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

CLXIV En stor sak för en människa

CLXV Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

CLXVI Vem skall finansiera konsten?

CLXVII En annan historia

CLXVIII Filmvisning: Führung

CLXIX Vad hände med strejkkonsten?

CLXX Offentlig konst och samhällsplanering

CLXXI Bokrelease: Dean Spade

CLXXII Som man breddar får man ligga

CLXXIII Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CLXXIV The Man in the Background

CLXXV Biskops-Arnö på Konsthall C

CLXXVI Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CLXXVII Curators in conversation #6

CLXXVIII Det som följer

CLXXIX EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CLXXX Blå Taket 1:1

CLXXXI Hur ska det gå för samtidskonsten?

CLXXXII En ömsesidig sak #6

CLXXXIII En ömsesidig sak #5

CLXXXIV Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CLXXXV Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CLXXXVI En ömsesidig sak #4

CLXXXVII En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CLXXXVIII En ömsesidig sak

CLXXXIX En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CXC Kirunatopia

CXCI ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CXCII ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CXCIII STATION C

CXCIV Community Action Center and Beyond

CXCV ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CXCVI Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CXCVII Curators in Conversation#3

CXCVIII MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CXCIX ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CC Curators in Conversation#2

CCI Washed Out

CCII Hem Ljuva Hem

CCIII Hem Ljuva Hem#3

CCIV Curators in conversation#1: Maria Lind

CCV Goldin+Senneby

CCVI Hem Ljuva Hem#2

CCVII ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CCVIII Hem, ljuva hem#1

CCIX ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CCX Artist talk: Emily Roysdon

CCXI Valvaka!

CCXII Emily Roysdon

CCXIII Almedalsveckan på BAC

CCXIV Techniques Of Persuasion

CCXV Read the Masks. History Is Not Given.

CCXVI Öppet forum: Making Public

CCXVII The Bus At The Station

CCXVIII Dialogdagarna

CCXIX There Is No Alternative

CCXX Konsthall SE

CCXXI The Map: Navigating the Present

CCXXII Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CCXXIII En annan ordning

CCXXIV Unawarded Performances

CCXXV Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CCXXVI Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CCXXVII Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B

CCXXVIII Ändra Allt!

CCXXIX Potatisperspektiv

CCXXX Building Societies

CCXXXI Folkbildning i förändring?

CCXXXII Vår Salong

CCXXXIII Kärnkraftspolitik - Oppenheimer & Ågestaverket

CCXXXIV Konst i offentliga rum

CCXXXV Demokratiska aspekter

CCXXXVI Under plattan, ängen!

CCXXXVII Samråd – Stadsplanerare i dialog med beslutsfattare och medborgare

CCXXXVIII Mai Zetterling-projektet

CCXXXIX Vi är nästan likadana

CCXL Jag pratar aldrig med min granne

CCXLI Från Hökarängen till Hötorgscity - arkitekt David Helldén

CCXLII På din bakgård - Apart Arkitekter planerar om Söderort

CCXLIII Vi säger vad du tänker

CCXLIV Fula, skitiga, elaka

2D Program 2017-2018

2E Bomassan