upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Program 2017-2018
E. Bomassan
F. Om Konsthall C
G. Pedagogiska projekt
3. CENTRIFUG
A. Kommande
B. Aktuellt
C. Tidigare
D. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Tidigare
B. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Personal
C. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

2B Kommande

2C Tidigare

I Queera Hjärtans Dag

II Sympoisum: Decolonizing the Curatorial del 2

III Last Yearz Interesting Negro på Konsthall C

IV Le Peuple qui manque: A Debt of Times

V Konstgruppen Ful: Mödrars Manifest

VI Masterclass med Elizabeh Povineli & The Karrabing Film Collective

VII Precarious terrains and entangled situations

VIII Symposium: Decolonizing the Curatorial

IX Konsthall C söker konstnärlig ledare 2019-2020

X CinemAfrica på Konsthall C – Sosena Solomon

XI Kvällsöppet och soppkök

XII Öppet samtal med Binna Choi

XIII Release av Civil Rights Defenders rapport Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige

XIV Nordic Trouble 9 dec 2017 - 18 mars 2018

XV Internationell konferens: Decolonizing North, 7-8 december 2017

XVI Bomassan söker projektsamordnare

XVII The People Behind the Financial System: Sweden (2017)

XVIII Lanseringsparty & inflyttningsfest för Bomassan!

XIX Saga Becker i samtal med Sofia Hultin

XX Pelin Tan: Autonomous Infrastructure – Forms of Decay

XXI Sofia Hultin: En fråga om tid

XXII Sista chansen Larsson och Vuković, brunch med Sandi Hilal

XXIII Edition 2

XXIV Konsthall C söker producent

XXV Filmklubben Surr-Surr: Sameblod

XXVI David Larsson: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

XXVII Ställ ut på Centrifug!

XXVIII Sophie Vukovic: Shapeshifters

XXIX Residency: Spalatorie Theatre

XXX Residency: They are here

XXXI Världen är en stor färgglad lekplats

XXXII Finissage och föredrag

XXXIII Performance och samtal

XXXIV Konsthall C söker verksamhetsledare

XXXV Release av Edition 1 och Afrogalactica av Kapwani Kiwanga

XXXVI Horses on Rollerblades

XXXVII If the Sea Could Talk

XXXVIII Bokrelease: Joanna Lombard - Ljusbacken

XXXIX RADIO-C: Dark Matter Broadcast

XL Clair the Ear

XLI Fika & film på Fanfaren

XLII BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #2

XLIII Mig äger ingen, inte ens jag själv - a strictly educational endeavor

XLIV BOMASSAN - Lansering av Forskarkontoret på Arkivens dag!

XLV BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #1

XLVI Filmvisning: Immigrantfilmarna #2

XLVII Joanna Lombard

XLVIII Immigrantfilmarna

XLIX Sjung på Konsthall C! Med Nathalie Wuerth

L Filmvisning: Immigrantfilmarna #1

LI BOMASSAN

LII STICKKAFÉ

LIII Konstnärlig ledare 2017-18

LIV Hemmet i hemslöjden

LV Expansions of Homecraft

LVI Laundry hour

LVII Surr Surr: Taikon

LVIII Inget nytt under solen

LIX Tillbaka till framtiden II

LX Kuhle Wampe eller Vem äger världen?

LXI Arbetarrevyn söker medlemmar!

LXII Women in Red Stockings

LXIII Kvinnoledighetsdagen

LXIV Konsthall C 10 år - en ofullständig historia

LXV Ciara Phillips

LXVI Läsecirkel #2 - Airbnb

LXVII Filmvisning Lilian Domec

LXVIII Se upp! En dag är hemtjänsten en del av ditt liv!

LXIX Strejk! och sommarfest på Konsthall C

LXX Läsecirkel #1

LXXI Öppet Hus

LXXII Tillbaka till framtiden, del 1

LXXIII INFLYTTNINGSMIDDAG på Konsthall C

LXXIV Bieffekten

LXXV Filmklubben Surr-Surr visar Efterskörd

LXXVI centrifug radio populär - programöversikt 2013-06-02 -- 2015-02-24

LXXVII Inflyttningsmiddag

LXXVIII Filmprogram på Zita Folkets Bio

LXXIX HOME WORKS

LXXX Mierle Laderman Ukeles

LXXXI Joanna Lombard

LXXXII SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

LXXXIII DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

LXXXIV SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

LXXXV Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

LXXXVI Nya verksamhetsledare

LXXXVII Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

LXXXVIII Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

LXXXIX 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

XC SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

XCI Kolonilotten höst/vinter

XCII Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

XCIII ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

XCIV Arkivens dag

XCV Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

XCVI ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

XCVII Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

XCVIII ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

XCIX Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

C Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

CI STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

CII Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

CIII Middag och samtal på kolonilotten

CIV Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

CV Kolonilotten vår/sommar

CVI Stockholm zombie syndrom

CVII Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

CVIII Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

CIX När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

CX GEMENSKAPER I KONVERSATION

CXI Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

CXII Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

CXIII FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

CXIV Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

CXV AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

CXVI POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

CXVII AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

CXVIII FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

CXIX AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

CXX CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

CXXI CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

CXXII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

CXXIII Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

CXXIV Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

CXXV Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

CXXVI AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

CXXVII AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

CXXVIII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

CXXIX AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

CXXX Stockholmsskolan

CXXXI Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

CXXXII FILM: The Radiant av The Otholith Group

CXXXIII 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

CXXXIV PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

CXXXV PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

CXXXVI Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

CXXXVII Filmvisning: My Brooklyn

CXXXVIII culture washing…eller konsten som råvara

CXXXIX AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

CXL Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

CXLI AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

CXLII centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

CXLIII En annan historia

CXLIV Filmvisning: The Forgotten Space

CXLV Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

CXLVI FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

CXLVII Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

CXLVIII Unga Klara: Häst Häst Häst

CXLIX DUBBELRADIO 24hrs

CL Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

CLI Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

CLII Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

CLIII Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

CLIV HÖSTEN 2013

CLV centrifug radio populär: Programöversikt 2013

CLVI Mobile Radio & centrifug radio populär

CLVII Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

CLVIII centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

CLIX Hökarängens Dag

CLX Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

CLXI Presentation: Mobile Radio

CLXII Mobile Radio & centrifug radio populär

CLXIII HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

CLXIV Filmvisning: The Forgotten Space

CLXV SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

CLXVI Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

CLXVII AFTONSKOLAN tema Radio

CLXVIII Program: SOUNDSCAPE RØST

CLXIX SOUNDSCAPE RØST

CLXX AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

CLXXI Film Bloody Fest

CLXXII Det Mystiska Mervärdet

CLXXIII 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

CLXXIV Middagsbjudningen

CLXXV Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

CLXXVI BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

CLXXVII En stor sak för en människa

CLXXVIII Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

CLXXIX Vem skall finansiera konsten?

CLXXX En annan historia

CLXXXI Filmvisning: Führung

CLXXXII Vad hände med strejkkonsten?

CLXXXIII Offentlig konst och samhällsplanering

CLXXXIV Bokrelease: Dean Spade

CLXXXV Som man breddar får man ligga

CLXXXVI Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CLXXXVII The Man in the Background

CLXXXVIII Biskops-Arnö på Konsthall C

CLXXXIX Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CXC Curators in conversation #6

CXCI Det som följer

CXCII EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CXCIII Blå Taket 1:1

CXCIV Hur ska det gå för samtidskonsten?

CXCV En ömsesidig sak #6

CXCVI En ömsesidig sak #5

CXCVII Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CXCVIII Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CXCIX En ömsesidig sak #4

CC En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CCI En ömsesidig sak

CCII En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CCIII Kirunatopia

CCIV ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CCV ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CCVI STATION C

CCVII Community Action Center and Beyond

CCVIII ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CCIX Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CCX Curators in Conversation#3

CCXI MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CCXII ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CCXIII Curators in Conversation#2

CCXIV Washed Out

CCXV Hem Ljuva Hem

CCXVI Hem Ljuva Hem#3

CCXVII Curators in conversation#1: Maria Lind

CCXVIII Goldin+Senneby

CCXIX Hem Ljuva Hem#2

CCXX ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CCXXI Hem, ljuva hem#1

CCXXII ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CCXXIII Artist talk: Emily Roysdon

CCXXIV Valvaka!

CCXXV Emily Roysdon

CCXXVI Almedalsveckan på BAC

CCXXVII Techniques Of Persuasion

CCXXVIII Read the Masks. History Is Not Given.