upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Program 2017-2018
E. Bomassan
F. Om Konsthall C
G. Forskningsstationen
H. Pedagogiska projekt
3. CENTRIFUG
A. Aktuellt: Man vill vara lite för sig själv av Maj-Lis Andersen
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Tidigare
B. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Personal
C. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I Cirkelträning – en retrospektiv i blivande. Konsthall C 15 år 2004-2019

2B Kommande

2C Tidigare

I Station #4, demokrati, stadsplanering och grannskapsarbete

II Station #3, home works

III Station #2, dekolonialitet

IV Ägget, katten och dikten – där ytan river sår

V Ställ ut på Centrifug våren 2019

VI Konstfacks masterettor i fri konst

VII Queera Hjärtans Dag

VIII Sympoisum: Decolonizing the Curatorial del 2

IX Last Yearz Interesting Negro på Konsthall C

X Le Peuple qui manque: A Debt of Times

XI Konstgruppen Ful: Mödrars Manifest

XII Masterclass med Elizabeh Povineli & The Karrabing Film Collective

XIII Precarious terrains and entangled situations

XIV Symposium: Decolonizing the Curatorial

XV Konsthall C söker konstnärlig ledare 2019-2020

XVI CinemAfrica på Konsthall C – Sosena Solomon

XVII Kvällsöppet och soppkök

XVIII Öppet samtal med Binna Choi

XIX Release av Civil Rights Defenders rapport Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige

XX Nordic Trouble 9 dec 2017 - 18 mars 2018

XXI Internationell konferens: Decolonizing North, 7-8 december 2017

XXII Bomassan söker projektsamordnare

XXIII The People Behind the Financial System: Sweden (2017)

XXIV Lanseringsparty & inflyttningsfest för Bomassan!

XXV Saga Becker i samtal med Sofia Hultin

XXVI Pelin Tan: Autonomous Infrastructure – Forms of Decay

XXVII Sofia Hultin: En fråga om tid

XXVIII Sista chansen Larsson och Vuković, brunch med Sandi Hilal

XXIX Edition 2

XXX Konsthall C söker producent

XXXI Filmklubben Surr-Surr: Sameblod

XXXII David Larsson: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

XXXIII Ställ ut på Centrifug!

XXXIV Sophie Vukovic: Shapeshifters

XXXV Residency: Spalatorie Theatre

XXXVI Residency: They are here

XXXVII Världen är en stor färgglad lekplats

XXXVIII Finissage och föredrag

XXXIX Performance och samtal

XL Konsthall C söker verksamhetsledare

XLI Release av Edition 1 och Afrogalactica av Kapwani Kiwanga

XLII Horses on Rollerblades

XLIII If the Sea Could Talk

XLIV Bokrelease: Joanna Lombard - Ljusbacken

XLV RADIO-C: Dark Matter Broadcast

XLVI Clair the Ear

XLVII Fika & film på Fanfaren

XLVIII BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #2

XLIX Mig äger ingen, inte ens jag själv - a strictly educational endeavor

L BOMASSAN - Lansering av Forskarkontoret på Arkivens dag!

LI BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #1

LII Filmvisning: Immigrantfilmarna #2

LIII Joanna Lombard

LIV Immigrantfilmarna

LV Sjung på Konsthall C! Med Nathalie Wuerth

LVI Filmvisning: Immigrantfilmarna #1

LVII BOMASSAN

LVIII STICKKAFÉ

LIX Konstnärlig ledare 2017-18

LX Hemmet i hemslöjden

LXI Expansions of Homecraft

LXII Laundry hour

LXIII Surr Surr: Taikon

LXIV Inget nytt under solen

LXV Tillbaka till framtiden II

LXVI Kuhle Wampe eller Vem äger världen?

LXVII Arbetarrevyn söker medlemmar!

LXVIII Women in Red Stockings

LXIX Kvinnoledighetsdagen

LXX Konsthall C 10 år - en ofullständig historia

LXXI Ciara Phillips

LXXII Läsecirkel #2 - Airbnb

LXXIII Filmvisning Lilian Domec

LXXIV Se upp! En dag är hemtjänsten en del av ditt liv!

LXXV Strejk! och sommarfest på Konsthall C

LXXVI Läsecirkel #1

LXXVII Öppet Hus

LXXVIII Tillbaka till framtiden, del 1

LXXIX INFLYTTNINGSMIDDAG på Konsthall C

LXXX Bieffekten

LXXXI Filmklubben Surr-Surr visar Efterskörd

LXXXII centrifug radio populär - programöversikt 2013-06-02 -- 2015-02-24

LXXXIII Inflyttningsmiddag

LXXXIV Filmprogram på Zita Folkets Bio

LXXXV HOME WORKS

LXXXVI Mierle Laderman Ukeles

LXXXVII Joanna Lombard

LXXXVIII SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

LXXXIX DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

XC SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

XCI Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

XCII Nya verksamhetsledare

XCIII Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

XCIV Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

XCV 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

XCVI SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

XCVII Kolonilotten höst/vinter

XCVIII Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

XCIX ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

C Arkivens dag

CI Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

CII ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

CIII Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

CIV ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

CV Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

CVI Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

CVII STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

CVIII Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

CIX Middag och samtal på kolonilotten

CX Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

CXI Kolonilotten vår/sommar

CXII Stockholm zombie syndrom

CXIII Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

CXIV Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

CXV När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

CXVI GEMENSKAPER I KONVERSATION

CXVII Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

CXVIII Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

CXIX FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

CXX Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

CXXI AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

CXXII POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

CXXIII AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

CXXIV FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

CXXV AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

CXXVI CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

CXXVII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

CXXVIII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

CXXIX Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

CXXX Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

CXXXI Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

CXXXII AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

CXXXIII AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

CXXXIV AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

CXXXV AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

CXXXVI Stockholmsskolan

CXXXVII Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

CXXXVIII FILM: The Radiant av The Otholith Group

CXXXIX 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

CXL PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

CXLI PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

CXLII Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

CXLIII Filmvisning: My Brooklyn

CXLIV culture washing…eller konsten som råvara

CXLV AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

CXLVI Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

CXLVII AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

CXLVIII centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

CXLIX En annan historia

CL Filmvisning: The Forgotten Space

CLI Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

CLII FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

CLIII Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

CLIV Unga Klara: Häst Häst Häst

CLV DUBBELRADIO 24hrs

CLVI Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

CLVII Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

CLVIII Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

CLIX Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

CLX HÖSTEN 2013

CLXI centrifug radio populär: Programöversikt 2013

CLXII Mobile Radio & centrifug radio populär

CLXIII Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

CLXIV centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

CLXV Hökarängens Dag

CLXVI Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

CLXVII Presentation: Mobile Radio

CLXVIII Mobile Radio & centrifug radio populär

CLXIX HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

CLXX Filmvisning: The Forgotten Space

CLXXI SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

CLXXII Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

CLXXIII AFTONSKOLAN tema Radio

CLXXIV Program: SOUNDSCAPE RØST

CLXXV SOUNDSCAPE RØST

CLXXVI AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

CLXXVII Film Bloody Fest

CLXXVIII Det Mystiska Mervärdet

CLXXIX 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

CLXXX Middagsbjudningen

CLXXXI Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

CLXXXII BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

CLXXXIII En stor sak för en människa

CLXXXIV Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

CLXXXV Vem skall finansiera konsten?

CLXXXVI En annan historia

CLXXXVII Filmvisning: Führung

CLXXXVIII Vad hände med strejkkonsten?

CLXXXIX Offentlig konst och samhällsplanering

CXC Bokrelease: Dean Spade

CXCI Som man breddar får man ligga

CXCII Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CXCIII The Man in the Background

CXCIV Biskops-Arnö på Konsthall C

CXCV Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CXCVI Curators in conversation #6

CXCVII Det som följer

CXCVIII EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CXCIX Blå Taket 1:1

CC Hur ska det gå för samtidskonsten?

CCI En ömsesidig sak #6

CCII En ömsesidig sak #5

CCIII Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CCIV Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CCV En ömsesidig sak #4

CCVI En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CCVII En ömsesidig sak

CCVIII En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CCIX Kirunatopia

CCX ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CCXI ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CCXII STATION C

CCXIII Community Action Center and Beyond

CCXIV ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CCXV Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CCXVI Curators in Conversation#3

CCXVII MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CCXVIII ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CCXIX Curators in Conversation#2

CCXX Washed Out

CCXXI Hem Ljuva Hem

CCXXII Hem Ljuva Hem#3

CCXXIII Curators in conversation#1: Maria Lind

CCXXIV Goldin+Senneby

CCXXV Hem Ljuva Hem#2

CCXXVI ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim