upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Program 2017-2018
E. Bomassan
F. Om Konsthall C
G. Forksningsstationen
H. Pedagogiska projekt
3. CENTRIFUG
A. Aktuellt: Man vill vara lite för sig själv av Maj-Lis Andersen
B. Kommande
C. Tidigare
D. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Tidigare
B. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Personal
C. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I Ägget, katten och dikten – där ytan river sår

2B Kommande

2C Tidigare

I Ställ ut på Centrifug våren 2019

II Konstfacks masterettor i fri konst

III Queera Hjärtans Dag

IV Sympoisum: Decolonizing the Curatorial del 2

V Last Yearz Interesting Negro på Konsthall C

VI Le Peuple qui manque: A Debt of Times

VII Konstgruppen Ful: Mödrars Manifest

VIII Masterclass med Elizabeh Povineli & The Karrabing Film Collective

IX Precarious terrains and entangled situations

X Symposium: Decolonizing the Curatorial

XI Konsthall C söker konstnärlig ledare 2019-2020

XII CinemAfrica på Konsthall C – Sosena Solomon

XIII Kvällsöppet och soppkök

XIV Öppet samtal med Binna Choi

XV Release av Civil Rights Defenders rapport Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige

XVI Nordic Trouble 9 dec 2017 - 18 mars 2018

XVII Internationell konferens: Decolonizing North, 7-8 december 2017

XVIII Bomassan söker projektsamordnare

XIX The People Behind the Financial System: Sweden (2017)

XX Lanseringsparty & inflyttningsfest för Bomassan!

XXI Saga Becker i samtal med Sofia Hultin

XXII Pelin Tan: Autonomous Infrastructure – Forms of Decay

XXIII Sofia Hultin: En fråga om tid

XXIV Sista chansen Larsson och Vuković, brunch med Sandi Hilal

XXV Edition 2

XXVI Konsthall C söker producent

XXVII Filmklubben Surr-Surr: Sameblod

XXVIII David Larsson: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

XXIX Ställ ut på Centrifug!

XXX Sophie Vukovic: Shapeshifters

XXXI Residency: Spalatorie Theatre

XXXII Residency: They are here

XXXIII Världen är en stor färgglad lekplats

XXXIV Finissage och föredrag

XXXV Performance och samtal

XXXVI Konsthall C söker verksamhetsledare

XXXVII Release av Edition 1 och Afrogalactica av Kapwani Kiwanga

XXXVIII Horses on Rollerblades

XXXIX If the Sea Could Talk

XL Bokrelease: Joanna Lombard - Ljusbacken

XLI RADIO-C: Dark Matter Broadcast

XLII Clair the Ear

XLIII Fika & film på Fanfaren

XLIV BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #2

XLV Mig äger ingen, inte ens jag själv - a strictly educational endeavor

XLVI BOMASSAN - Lansering av Forskarkontoret på Arkivens dag!

XLVII BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #1

XLVIII Filmvisning: Immigrantfilmarna #2

XLIX Joanna Lombard

L Immigrantfilmarna

LI Sjung på Konsthall C! Med Nathalie Wuerth

LII Filmvisning: Immigrantfilmarna #1

LIII BOMASSAN

LIV STICKKAFÉ

LV Konstnärlig ledare 2017-18

LVI Hemmet i hemslöjden

LVII Expansions of Homecraft

LVIII Laundry hour

LIX Surr Surr: Taikon

LX Inget nytt under solen

LXI Tillbaka till framtiden II

LXII Kuhle Wampe eller Vem äger världen?

LXIII Arbetarrevyn söker medlemmar!

LXIV Women in Red Stockings

LXV Kvinnoledighetsdagen

LXVI Konsthall C 10 år - en ofullständig historia

LXVII Ciara Phillips

LXVIII Läsecirkel #2 - Airbnb

LXIX Filmvisning Lilian Domec

LXX Se upp! En dag är hemtjänsten en del av ditt liv!

LXXI Strejk! och sommarfest på Konsthall C

LXXII Läsecirkel #1

LXXIII Öppet Hus

LXXIV Tillbaka till framtiden, del 1

LXXV INFLYTTNINGSMIDDAG på Konsthall C

LXXVI Bieffekten

LXXVII Filmklubben Surr-Surr visar Efterskörd

LXXVIII centrifug radio populär - programöversikt 2013-06-02 -- 2015-02-24

LXXIX Inflyttningsmiddag

LXXX Filmprogram på Zita Folkets Bio

LXXXI HOME WORKS

LXXXII Mierle Laderman Ukeles

LXXXIII Joanna Lombard

LXXXIV SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

LXXXV DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

LXXXVI SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

LXXXVII Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

LXXXVIII Nya verksamhetsledare

LXXXIX Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

XC Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

XCI 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

XCII SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

XCIII Kolonilotten höst/vinter

XCIV Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

XCV ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

XCVI Arkivens dag

XCVII Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

XCVIII ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

XCIX Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

C ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

CI Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

CII Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

CIII STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

CIV Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

CV Middag och samtal på kolonilotten

CVI Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

CVII Kolonilotten vår/sommar

CVIII Stockholm zombie syndrom

CIX Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

CX Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

CXI När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

CXII GEMENSKAPER I KONVERSATION

CXIII Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

CXIV Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

CXV FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

CXVI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

CXVII AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

CXVIII POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

CXIX AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

CXX FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

CXXI AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

CXXII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

CXXIII CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

CXXIV Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

CXXV Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

CXXVI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

CXXVII Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

CXXVIII AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

CXXIX AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

CXXX AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

CXXXI AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

CXXXII Stockholmsskolan

CXXXIII Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

CXXXIV FILM: The Radiant av The Otholith Group

CXXXV 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

CXXXVI PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

CXXXVII PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

CXXXVIII Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

CXXXIX Filmvisning: My Brooklyn

CXL culture washing…eller konsten som råvara

CXLI AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

CXLII Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

CXLIII AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

CXLIV centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

CXLV En annan historia

CXLVI Filmvisning: The Forgotten Space

CXLVII Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

CXLVIII FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

CXLIX Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

CL Unga Klara: Häst Häst Häst

CLI DUBBELRADIO 24hrs

CLII Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

CLIII Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

CLIV Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

CLV Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

CLVI HÖSTEN 2013

CLVII centrifug radio populär: Programöversikt 2013

CLVIII Mobile Radio & centrifug radio populär

CLIX Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

CLX centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

CLXI Hökarängens Dag

CLXII Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

CLXIII Presentation: Mobile Radio

CLXIV Mobile Radio & centrifug radio populär

CLXV HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

CLXVI Filmvisning: The Forgotten Space

CLXVII SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

CLXVIII Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

CLXIX AFTONSKOLAN tema Radio

CLXX Program: SOUNDSCAPE RØST

CLXXI SOUNDSCAPE RØST

CLXXII AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

CLXXIII Film Bloody Fest

CLXXIV Det Mystiska Mervärdet

CLXXV 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

CLXXVI Middagsbjudningen

CLXXVII Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

CLXXVIII BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

CLXXIX En stor sak för en människa

CLXXX Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

CLXXXI Vem skall finansiera konsten?

CLXXXII En annan historia

CLXXXIII Filmvisning: Führung

CLXXXIV Vad hände med strejkkonsten?

CLXXXV Offentlig konst och samhällsplanering

CLXXXVI Bokrelease: Dean Spade

CLXXXVII Som man breddar får man ligga

CLXXXVIII Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CLXXXIX The Man in the Background

CXC Biskops-Arnö på Konsthall C

CXCI Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CXCII Curators in conversation #6

CXCIII Det som följer

CXCIV EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CXCV Blå Taket 1:1

CXCVI Hur ska det gå för samtidskonsten?

CXCVII En ömsesidig sak #6

CXCVIII En ömsesidig sak #5

CXCIX Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CC Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CCI En ömsesidig sak #4

CCII En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CCIII En ömsesidig sak

CCIV En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CCV Kirunatopia

CCVI ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CCVII ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CCVIII STATION C

CCIX Community Action Center and Beyond

CCX ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CCXI Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CCXII Curators in Conversation#3

CCXIII MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CCXIV ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CCXV Curators in Conversation#2

CCXVI Washed Out

CCXVII Hem Ljuva Hem

CCXVIII Hem Ljuva Hem#3

CCXIX Curators in conversation#1: Maria Lind

CCXX Goldin+Senneby

CCXXI Hem Ljuva Hem#2

CCXXII ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CCXXIII Hem, ljuva hem#1

CCXXIV ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CCXXV Artist talk: Emily Roysdon

CCXXVI Valvaka!

CCXXVII Emily Roysdon