upp

1. KONTAKT
A. Adress
B. Öppettider
C. Utskick
D. Facebook

2. VERKSAMHET
A. Aktuellt
B. Kommande
C. Tidigare
D. Program 2017-2018
E. Bomassan
F. Om Konsthall C
G. Pedagogiska projekt
3. CENTRIFUG
A. Kommande
B. Aktuellt
C. Tidigare
D. Om Centrifug

4. HÖKARÄNGSARKIVET
A. Om Hökarängsarkivet
B. Kontakta arkivet
C. Lämna material till arkivet

5. PANNRUMMET
A. Tidigare
B. Om Pannrummet
6. ORGANISATION
A. Styrelse
B. Personal
C. Stadsdelsrådet

7. FAKTA
A. Historik
B. Konsthall C 2005–2009
C. Ekonomi
D. Finansiärer, bidragsgivare och samarbetsparter
E. Lokalen

8. PRESS
A. Pressbilder
B. Sagt om Konsthall C
C. Kontakt press

Svenska / English
1. KONTAKT
1A Adress

1B Öppettider

1C Utskick

1D Facebook
2. VERKSAMHET
2A Aktuellt

I Precarious terrains and entangled situations

2B Kommande

2C Tidigare

I Masterclass med Elizabeh Povineli & The Karrabing Film Collective

II Symposium: Decolonizing the Curatorial

III Konsthall C söker konstnärlig ledare 2019-2020

IV CinemAfrica på Konsthall C – Sosena Solomon

V Kvällsöppet och soppkök

VI Öppet samtal med Binna Choi

VII Release av Civil Rights Defenders rapport Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige

VIII Nordic Trouble 9 dec 2017 - 18 mars 2018

IX Internationell konferens: Decolonizing North, 7-8 december 2017

X Bomassan söker projektsamordnare

XI The People Behind the Financial System: Sweden (2017)

XII Lanseringsparty & inflyttningsfest för Bomassan!

XIII Saga Becker i samtal med Sofia Hultin

XIV Pelin Tan: Autonomous Infrastructure – Forms of Decay

XV Sofia Hultin: En fråga om tid

XVI Sista chansen Larsson och Vuković, brunch med Sandi Hilal

XVII Edition 2

XVIII Konsthall C söker producent

XIX Filmklubben Surr-Surr: Sameblod

XX David Larsson: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

XXI Ställ ut på Centrifug!

XXII Sophie Vukovic: Shapeshifters

XXIII Residency: Spalatorie Theatre

XXIV Residency: They are here

XXV Världen är en stor färgglad lekplats

XXVI Finissage och föredrag

XXVII Performance och samtal

XXVIII Konsthall C söker verksamhetsledare

XXIX Release av Edition 1 och Afrogalactica av Kapwani Kiwanga

XXX Horses on Rollerblades

XXXI If the Sea Could Talk

XXXII Bokrelease: Joanna Lombard - Ljusbacken

XXXIII RADIO-C: Dark Matter Broadcast

XXXIV Clair the Ear

XXXV Fika & film på Fanfaren

XXXVI BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #2

XXXVII Mig äger ingen, inte ens jag själv - a strictly educational endeavor

XXXVIII BOMASSAN - Lansering av Forskarkontoret på Arkivens dag!

XXXIX BOMASSAN <3 KTH - Öppen Föreläsning #1

XL Filmvisning: Immigrantfilmarna #2

XLI Joanna Lombard

XLII Immigrantfilmarna

XLIII Sjung på Konsthall C! Med Nathalie Wuerth

XLIV Filmvisning: Immigrantfilmarna #1

XLV BOMASSAN

XLVI STICKKAFÉ

XLVII Konstnärlig ledare 2017-18

XLVIII Hemmet i hemslöjden

XLIX Expansions of Homecraft

L Laundry hour

LI Surr Surr: Taikon

LII Inget nytt under solen

LIII Tillbaka till framtiden II

LIV Kuhle Wampe eller Vem äger världen?

LV Arbetarrevyn söker medlemmar!

LVI Women in Red Stockings

LVII Kvinnoledighetsdagen

LVIII Konsthall C 10 år - en ofullständig historia

LIX Ciara Phillips

LX Läsecirkel #2 - Airbnb

LXI Filmvisning Lilian Domec

LXII Se upp! En dag är hemtjänsten en del av ditt liv!

LXIII Strejk! och sommarfest på Konsthall C

LXIV Läsecirkel #1

LXV Öppet Hus

LXVI Tillbaka till framtiden, del 1

LXVII INFLYTTNINGSMIDDAG på Konsthall C

LXVIII Bieffekten

LXIX Filmklubben Surr-Surr visar Efterskörd

LXX centrifug radio populär - programöversikt 2013-06-02 -- 2015-02-24

LXXI Inflyttningsmiddag

LXXII Filmprogram på Zita Folkets Bio

LXXIII HOME WORKS

LXXIV Mierle Laderman Ukeles

LXXV Joanna Lombard

LXXVI SIFAV och akcgs vänner presenterar MIX-DOWN - avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014

LXXVII DEN NYA URBANA FRONTLINJEN föreläsning med Catharina Thörn

LXXVIII SURR-SURR: Ponyo på klippan vid havet

LXXIX Öppet forum:RELEASE DISRUPTIVE LAUGHTER

LXXX Nya verksamhetsledare

LXXXI Öppet forum:Wrapped Words - Listening to Japan///SITUATIONS OF KEKKO

LXXXII Konsthall C på Socialistiskt forum 2014

LXXXIII 33 DAGAR/33 DAYS av Ingrid Book & Carina Hedén

LXXXIV SIFAV presenterar Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten

LXXXV Kolonilotten höst/vinter

LXXXVI Aftonskolan KC:Högdalen – en gentrifieringens hotspot med starka motkrafter

LXXXVII ÖPPET FORUM: Jag gör vi varje dag, bokrelease av Johanna Gustavsson

LXXXVIII Arkivens dag

LXXXIX Filmklubben SURR-SURR visar Diktatorn av Charlie Chaplin

XC ÖPPET FORUM: Förbundet Allt åt alla presenterar stridsskriften Entreprenörskap™ - Klassfred på nyspråk

XCI Centrifug SPINN:Höktidsminnen - en radioföljetong

XCII ÖPPET FORUM: ATT ÅTERERÖVRA DET ANVÄNDBARA – FRÅN MODERNISM TILL SJÄLVBYGGEN

XCIII Sofie Tornhill responderar på utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION

XCIV Konsthall C visar Godheten av Stefan Jarl

XCV STADSOMVANDLINGSPARLÖREN - SIFAV

XCVI Filmklubben SURR-SURR visar Godheten av Stefan Jarl

XCVII Middag och samtal på kolonilotten

XCVIII Sommarskola på Konsthall C för dig som är mellan 13 - 20 år - Fanzine Redax

XCIX Kolonilotten vår/sommar

C Stockholm zombie syndrom

CI Hökarängens dag - Med VALPEPP inför EU-valet den 25 maj.

CII Konstnärkollektivet Colombiasur - Konsten som insats för fredsbyggande i Colombia

CIII När staden äter sig själv - Ghost fordism och urban kannibalism

CIV GEMENSKAPER I KONVERSATION

CV Smygöppning av utställningen GEMENSKAPER I KONVERSATION DEL I

CVI Monster kommer från framtiden: En utställning om plast, överproduktion och varningar.

CVII FILM: Plommon smakar gott, av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén

CVIII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema III: Vrål/Vrålet/Vråla

CIX AFTONSKOLAN KC Tema Stad och land: visar filmen 'Hotet/Uhkkádus' av Stefan Jarl

CX POESIUPPLÄSNING av och med skrivarelever på Nordens Författarskola Biskops Arnö.

CXI AFTONSKOLAN KC, SIFAV och Boendemonologen presenterar: Dalia Mukhtar-Landgren

CXII FILM och SAMTAL: Vad står egentligen spadkulturen för? Av och i närvaro av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.

CXIII AFTONSKOLAN KC presenterar: Nördfeministisk dag med Geek Girl Meetup Ideella Förening (GGM IF)

CXIV CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del II

CXV CENTRIFUG SPINN: SIFAV/Boendemonologen – Mäklarspråket del I (OBS! på Cyklopen)

CXVI Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema II: Kroppen.

CXVII Comedor de los Sabados/Centralköket. Comedor de Centralköket

CXVIII Vi måste göra nu, det skapar förmodligen nya problem men det får vi lösa då. Tema I: Längtan

CXIX Esto es un mensaje explosivo – an exercise in utopian foreshadowing, del II (Detta är ett explosivt meddelande - en övning i utopiskt förebådande, del II)

CXX AFTONSKOLAN KC: Mary Ebeling: Affektiv arbetskraft och organisering för rättvis mat

CXXI AFTONSKOLAN KC: SAMTAL - Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år

CXXII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY 4

CXXIII AFTONSKOLAN KC: Föreläsning - Potentialen hos gemenskaper och allmänningar, av Samira Ariadad

CXXIV Stockholmsskolan

CXXV Världens säkraste kärnkraftverk av Maj Wechselmann

CXXVI FILM: The Radiant av The Otholith Group

CXXVII 2014 - AFTONSKOLAN KC Tema Raw/Rå

CXXVIII PRESENTATION: Sørfinnset skole/ the nord land and the land foundation

CXXIX PRESENTATION: Reform-ett pågående konstnärligt projekt

CXXX Filmklubben SURRSURR: Återträffen av Anna Odell

CXXXI Filmvisning: My Brooklyn

CXXXII culture washing…eller konsten som råvara

CXXXIII AFTONSKOLAN KC: CRYPTOPARTY

CXXXIV Bokrelease: Ingela Johansson, Strejkkonsten

CXXXV AJO ENSEMBLE Presenterar: Music for Percussion and Violin

CXXXVI centrifug radio populär: LIVE med AJO ensemble

CXXXVII En annan historia

CXXXVIII Filmvisning: The Forgotten Space

CXXXIX Konsthall C visar utvalda delar från Hökarängsarkivet

CXL FAGS 
Feminist Art Gallery, Solidarity

CXLI Filmklubben SURR SURR: Ådalen 31

CXLII Unga Klara: Häst Häst Häst

CXLIII DUBBELRADIO 24hrs

CXLIV Presentation: BallongMagasinet och Mobile Radio talar om radio

CXLV Filmvisning: Working Slowly (Radio Alice)

CXLVI Öppet Forum: Gentrifierad improvisation

CXLVII Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?

CXLVIII HÖSTEN 2013

CXLIX centrifug radio populär: Programöversikt 2013

CL Mobile Radio & centrifug radio populär

CLI Arbetslaget del av seminariet: Practices of everyday life

CLII centrifug radio populär - första sändningen någonsin!

CLIII Hökarängens Dag

CLIV Filmklubben Surr surr: Kvarteret Korpen

CLV Presentation: Mobile Radio

CLVI Mobile Radio & centrifug radio populär

CLVII HÅLLBARN! – Farsta Förskolor i Pannrummet

CLVIII Filmvisning: The Forgotten Space

CLIX SifAV - Söderortsinstitutet för Andra Visioner

CLX Filmklubben Surr Surr: My Brooklyn

CLXI AFTONSKOLAN tema Radio

CLXII Program: SOUNDSCAPE RØST

CLXIII SOUNDSCAPE RØST

CLXIV AFTONSKOLAN - JAK Medlemsbank, grundkurs i 3 delar

CLXV Film Bloody Fest

CLXVI Det Mystiska Mervärdet

CLXVII 2013 - ÖVERLÄMNINGEN

CLXVIII Middagsbjudningen

CLXIX Vittnesseminarium: STREJKKONSTEN

CLXX BEHZAD KHOSRAVI, RENÉ LEON & MEGAFONEN

CLXXI En stor sak för en människa

CLXXII Filmklubben Surr-surr: Flyga Drake

CLXXIII Vem skall finansiera konsten?

CLXXIV En annan historia

CLXXV Filmvisning: Führung

CLXXVI Vad hände med strejkkonsten?

CLXXVII Offentlig konst och samhällsplanering

CLXXVIII Bokrelease: Dean Spade

CLXXIX Som man breddar får man ligga

CLXXX Filmklubben Surr-surr: Lisa min kompis

CLXXXI The Man in the Background

CLXXXII Biskops-Arnö på Konsthall C

CLXXXIII Gentrifiering - den kreativa staden eller kreativa ruiner?

CLXXXIV Curators in conversation #6

CLXXXV Det som följer

CLXXXVI EN ÖMSESIDIG SAK #7: Screening av Deserter USA

CLXXXVII Blå Taket 1:1

CLXXXVIII Hur ska det gå för samtidskonsten?

CLXXXIX En ömsesidig sak #6

CXC En ömsesidig sak #5

CXCI Curators in Conversation #5: Exhibiting Ethnicities

CXCII Curators in conversation #4: Paul O'Neill

CXCIII En ömsesidig sak #4

CXCIV En ömsesidig sak #3: Iain Scobbie

CXCV En ömsesidig sak

CXCVI En ömsesidig sak #2: Internationell solidaritet

CXCVII Kirunatopia

CXCVIII ÖPPET FORUM: ECUMENOPOLIS

CXCIX ÖPPET FORUM: Salong Fronesis

CC STATION C

CCI Community Action Center and Beyond

CCII ÖPPET FORUM: FUL SPACE & PARTY

CCIII Vacker död stad. Stockholm och gentrifieringen - vad innebär det?

CCIV Curators in Conversation#3

CCV MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet

CCVI ÖPPET FORUM: 12 Working Theses - ifau

CCVII Curators in Conversation#2

CCVIII Washed Out

CCIX Hem Ljuva Hem

CCX Hem Ljuva Hem#3

CCXI Curators in conversation#1: Maria Lind

CCXII Goldin+Senneby

CCXIII Hem Ljuva Hem#2

CCXIV ÖPPET FORUM: Jeuno JE Kim

CCXV Hem, ljuva hem#1

CCXVI ÖPPET FORUM: Marianne Heier

CCXVII Artist talk: Emily Roysdon

CCXVIII Valvaka!

CCXIX Emily Roysdon

CCXX Almedalsveckan på BAC

CCXXI Techniques Of Persuasion

CCXXII Read the Masks. History Is Not Given.

CCXXIII Öppet forum: Making Public

CCXXIV The Bus At The Station

CCXXV Dialogdagarna

CCXXVI There Is No Alternative

CCXXVII Konsthall SE

CCXXVIII The Map: Navigating the Present

CCXXIX Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt

CCXXX En annan ordning

CCXXXI Unawarded Performances

CCXXXII Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet

CCXXXIII Long Story Short – magisterutställning konsthögskolan valand

CCXXXIV Om den värld som vecklar ut sig när A vill ha något av B

CCXXXV Ändra Allt!

CCXXXVI Potatisperspektiv

CCXXXVII Building Societies

CCXXXVIII Folkbildning i förändring?

CCXXXIX Vår Salong

CCXL Kärnkraftspolitik - Oppenheimer & Ågestaverket

CCXLI Konst i offentliga rum